Geschiedenis

Rijnmondnet is in 2013 gestart met Zorgportaal Rijnmond. Zorgportaal Rijnmond is opgezet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. De ambitie was dat Zorgportaal Rijnmond dé plek was voor het vinden van de juiste informatie op het gebied van zorg en welzijn in de regio Rijnmond.

Eind 2017 is besloten om de dienstverlening op het gebied van DigiD-authenticatie verder uit te bouwen. De overige in de tijd ontwikkelde functies als onderdeel van Zorgportaal Rijnmond hebben veelal een succesvol vervolg gehad.

Het Zorgportaal is zelf geen zorgorganisatie en bewaart dan ook geen medische gegevens van gebruikers van het portaal.

Initiatieven:

Viewer ZPR medische gegevens voor zorgverleners in de regio Rijnmond.

Inmiddels hebben de zorgorganisaties veelal zelf de inzage in medische gegevens geregeld.

Met deze online dagboeken krijgt u meer inzicht in het verloop van uw aandoening.

Via de website van Curavista.nl kunt u nog steeds gebruik maken van uw dagboek(en).

Een interactieve videovoorlichting via het internet over aandoeningen.

Zorgorganisaties die videovoorlichting deelden via Zorgportaal Rijnmond hebben dit veelal intern doorontwikkeld.

Verzameling van functionaliteiten voor zorgverleners in de regio Rijnmond, vooralsnog gericht op huisartsen.

De huisartsen in onze regio zetten deze ontwikkeling door, waarbij Zorgportaal Rijnmond geen noodzakelijke startpagina is.

Een overzicht van ziekten en aandoeningen in tekst, animaties en filmpjes.

Via http://www.merckmanual.nl/ wordt de eerder bij Zorgportaal Rijnmond getoonde informatie continue onderhouden.

PaTz portal Rijnmond. Dit portaal biedt toegang tot digitale PaTz bijeenkomsten. Voor meer informatie betreffende de PaTz portal.

Via Zorgportaal Rijnmond kan worden ingelogd.
Project Reaal

Project ReAAL is inmiddels afgerond. Binnen dit project hebben we onderstaande functies aangeboden en in de praktijk getoetst. De ontwikkelde onderdelen van het project zijn na afronding van het project zelfstandig succesvol door ontwikkeld.

Aanleiding project ReAAL

Vanwege de vergrijzing is er toenemende aandacht voor de toepassing van technologie om ouderen langer zelfstandig te kunnen laten zijn. Slimme applicaties die gebruik maken van, bijvoorbeeld, sensortechnologie zouden ouderen en hun naasten kunnen helpen om veiligheid, gezondheid en welzijn in de thuissituatie te bevorderen.

Wat is ReAAL ?

Het ReAAL project was een driejarig implementatieproject binnen het EU programma ICT-PSP. Overall doel van het project was het aantonen dat open platforms een marktdoorbraak in het domein van Ambient Assisted Living kunnen helpen bereiken. Open platforms kunnen de middleware vormen voor allerlei AAL applicaties en interoperabiliteit bevorderen. Binnen het ReAAL project werd het open platform universAAL gebruikt, dat met eerdere EU subsidies is ontwikkeld en bij start van het project de meeste potentie had om hét open platform van Europa te worden.

Om de potentie van UniversAAL aan te tonen werden in zeven Europese landen pilots ingericht, met in totaal meer dan 7.000 gebruikers (ouderen, naasten, zorgverleners) en een brede variëteit aan AAL applicaties en diensten.

De Nederlandse pilot

In Nederland deden drie partijen mee aan dit project, waarvan de pilot plaatsvond in de regio Rijnmond. Stichting RijnmondNet/Zorgportaal Rijnmond begeleidde de implementatie. De technische partner was kenniscentrum Smart Homes, en de evaluatiepartner het instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het doel in de regio Rijnmond was om 1700 gebruikers te ontsluiten die van één of meerdere toepassingen gebruik maakten om ouderen langer zelfstandig te laten zijn.