Organisatie

Zorgportaal Rijnmond is één van de diensten die RijnmondNet biedt aan haar participanten.

Doel van Zorgportaal Rijnmond is het gemak van burgers en zorgprofessionals te vergroten en te zorgen voor een adequate informatie-uitwisseling. De verwachting is dat daardoor de zorg efficiënter wordt.

 

RijnmondNet staat voor het in de regio initiërenfaciliteren en exploiteren van zorgcommunicatiefaciliteiten. De strategie is er hierbij op gericht de continuïteit van elektronische zorgcommunicatie te garanderen. Om deze doelstelling te kunnen behalen heeft RijnmondNet met haar participanten gezamenlijk kaders vastgesteld in zowel bestuurlijke zin, ICT-inhoudelijk als zorg-inhoudelijk. Het betekent dat participanten zich inspannen te bewerkstelligen dat zij en hun organisaties overeenkomstig handelen. Deelnemers aan de zorgcommunicatie zijn autonoom waar het de eigen ICT-infrastructuur betreft, waarbij RijnmondNet deze als gegeven aanvaardt en respecteert. Wel worden voor de zorgcommunicatie de onderling afgesproken wens-architectuur gehanteerd, zodat deze ongehinderd voortgang kan hebben. RijnmondNet zal eveneens volgens deze kaders opereren, zowel bij het initiëren van zorgcommunicatie, het faciliteren van participanten en bij de exploitatie van haar diensten en producten. RijnmondNet heeft een coördinerende functie bij het ontwikkelen en invoeren van nieuwe toepassingen.

Met deze doelstelling als basis realiseert RijnmondNet een hoge kwaliteit van dienstverlening met een effectieve en toekomstbestendige bedrijfsvoering tegen zo laag mogelijke kosten voor de participanten.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website RijnmondNet.nl.