Privacy

Dit privacy statement is van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website www.zorgportaalrijnmond.nl. Door het gebruik van de site accepteert u dit privacy statement.

1.        Privacy

1.1    Zorgportaal Rijnmond gaat met de grootste zorgvuldigheid om met de (persoons)gegevens van bezoekers die in het kader van een bezoek aan de website(s) beschikbaar komen. Zorgportaal Rijnmond zal deze (persoons)gegevens daarom uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit disclaimer/privacy statement beschreven doeleinden.

1.2    Alle gegevens die door Zorgportaal Rijnmond worden verzameld, zullen we strikt vertrouwelijk behandelen. Verstrekte persoonsgegevens, bijvoorbeeld door het invullen van een reactieformulier, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

1.3    Zorgportaal Rijnmond verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van de website, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina’s en de duur van een bezoek.

1.4    Het programma waarmee deze website is gebouwd en wordt onderhouden maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

1.5    De uitvoering, aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid betreffende het opslaan, verwerken en uitwisselen van uw (medische) gegevens ligt bij de participanten van Zorgportaal Rijnmond.

1.6    Dit disclaimer/privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit Zorgportaal Rijnmond wordt verwezen. Zorgportaal Rijnmond is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

1.7    Zorgportaal Rijnmond heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Zorgportaal Rijnmond of als participant van Zorgportaal Rijnmond toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

1.8    Zorgportaal Rijnmond is niet aansprakelijk indien persoonsgegevens ondanks de hiervoor in artikel 1.7 genoemde technische en organisatorische maatregelen geraadpleegd worden door anderen dan diegenen die namens Zorgportaal Rijnmond of als participant van Zorgportaal Rijnmond toegang hebben tot deze gegevens. Gebruik van deze persoonsgegevens door hen die niet gerechtigd zijn van deze persoonsgegevens kennis te nemen, is verboden. Indien u niet gerechtigd bent tot kennisneming van bepaalde persoonsgegevens via Zorgportaal Rijnmond, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze persoonsgegevens aan derden niet toegestaan.

2.        Wijzigingen en vragen

2.1    Zorgportaal Rijnmond behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

2.2    Als u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u een e-mail sturen naar Zorgportaal Rijnmond via de contactpagina.

3.        Veiligheidsincidenten en/of datalekmeldingen

Voor de afhandeling van veiligheidsincidenten en/of datalekmelding, werkt Stichting RijnmondNet nauw samen met Vivia BV. Voor het doen van een melding kunt op de volgende link 24* uw melding doen. Binnen 8 uur wordt met u als melder contact opgenomen (indien urgentie hoog is, ook in het weekend).