Nieuw convenant zorginfrastructuur

04-03-2016
23 Partijen zorg en ICT zetten Landelijk Schakelpunt voort
 
De handtekening is gezet onder het 
nieuwe Convenant "Gebruik Landelijke Zorginfrastructuur 2016 – 2020" en het 
bijbehorende Businessplan. Voor meer informatie, zie het persbericht.