Versnelling ketenzorg CVA door digitale informatieuitwisseling

10-06-2015
Het CVA revalidatieplan, waarbij tijd cruciaal is, kan pas worden opgesteld nadat alle informatie beschikbaar is.
 
Digitale uitwisseling van dossiergegevens voor CVA-patiënten tussen het Maasstad Ziekenhuis
en Laurens volgens de CCR-standaard voordat de patiënt daadwerkelijk wordt overgeplaatst.
 
 
 
 
 
 
CCR uitwisseling tussen ziekenhuis en revalidatie-instelling
 
Alle gegevens worden onttrokken uit het EPD en volgens CCR-standaard verwerkt en digitaal
aangeboden aan de zorginstelling met behulp van XDS-technologie in combinatie met de regionale
XDS-verwijsindex. Via de XDSverwijsindex kan de andere zorginstelling dit CCR-bestand
ophalen en bekijken via een viewer of inlezen in het eigen systeem en als losse data elementen verwerken.
 
Resultaten
  • Gegevens eerder en volledig beschikbaar bij zorginstelling 
  • Geen tijdsverlies in opstellen revalidatieplan door opvragen gegevens
  • Door sneller opgestarte revalidatie sneller herstel
  • Uniforme oplossing gebaseerd op standaarden, na pilot breed inzetbaar
  • Betere uitkomst van het herstel van de CVA-patiënt
 
Hoe verder?
Het uitwisselen van CVA-gegevens van de patiënt wordt als pilot in de regio gezien
om te kijken wat de mogelijkheden zijn van gegevensuitwisseling met behulp
van de CCR-standaard en de XDSverwijsindex. Bij positieve uitkomsten
zullen de bouwstenen, gebaseerd op de Nictiz/NFU-standaard (Generieke
Overdrachtsgegevens), worden uitgebreid waardoor dit ook voor andere
uitwisselingsdoeleinden gebruikt kan worden en kunnen meerdere ziekenhuizen
en zorginstellingen in de regio hier gebruik van maken.
 
Contact
 
Marije van Hoorn, Manager Informatiemanagement hoornm@maasstadziekenhuis.nl
 
Meer informatie: