Producten:

Beveiligde toegang Rijnmond

Het loket waar burger, zorgverleners en patiënten informatie met elkaar kunnen uitwisselen

Beveiligde toegang Rijnmond is dé plek voor het vinden van de juiste informatie op het gebied van zorg en welzijn in de regio Rijnmond. Het brengt vraag en aanbod bij elkaar. De Beveiligde toegang Rijnmond biedt informatie aan burgers en patiënten en faciliteert de uitwisseling van informatie tussen zorgverleners vanuit de visie ‘’Medische gegevens zijn van grote waarde, zijn strikt vertrouwelijk en het eigenaarschap blijft bij de bron.’’

De Beveiligde toegang Rijnmond is een voorziening waarmee burgers en zorgprofessionals veilig gegevens kunnen uitwisselen en betrouwbare informatie snel en gemakkelijk aantreffen, indien patiënttoestemming is verleend. Het geeft de burgers de regie over hun eigen zorg en toegang tot de eigen zorg-gerelateerde gegevens.  De Beveiligde toegang Rijnmond draagt zo bij aan toegankelijke en efficiënte zorg- en hulpverlening.

Het doel van Beveiligde toegang Rijnmond is het gemak van burgers en zorgprofessionals te vergroten en te zorgen voor een adequate informatie-uitwisseling. Zorgprofessionals kunnen belangrijke informatie uitwisselen door via internet snel en toch veilig uitslagen van bloedtesten, scans en röntgenfoto’s met elkaar te delen. Ook voor ondernemers die actief zijn betrokken in de zorg, biedt Beveiligde toegang Rijnmond een plek waar ze hun internet gerelateerde producten en diensten ter beschikking kunnen stellen aan zorgprofessionals, instellingen en burgers. Zo moet Beveiligde toegang Rijnmond uitgroeien tot hét informatie- en communicatieknooppunt voor preventie, zorg en welzijn in de regio Rijnmond.

Om gebruik te kunnen maken van Beveiligde Toegang Rijnmond, moet uw organisatie voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uw organisatie is een publiekrechtelijke organisatie of een privaatrechtelijke organisatie die op basis van een wettelijke grondslag belast is met de uitvoering van een publieke taak.
  • Uw organisatie gebruikt DigiD ten behoeve van de uitvoering van de publieke taak.
  • Uw organisatie is wettelijk bevoegd tot het gebruik van het burgerservicenummer of het A-nummer voor de uitoefening van de publieke en/of wettelijke taak.

Wilt u meer weten over dit product van Stichting RijnmondNet neem dan contact met ons op.


Participanten