Producten:

RijnmondNet POINT

Een Webapplicatie voor Overdracht van Informatie over Naslag en Transfer die het transferproces kan ondersteunen

RijnmondNet Point is het elektronisch transferdossier voor de transfer en zorgoverdracht van patiënten vanuit de ziekenhuizen naar de langdurige zorginstellingen. Via RijnmondNet Point dragen zorginstellingen met één centraal transferdossier patiënten veilig, transparant, efficiënt en in het bijzonder op een patiëntvriendelijke manier over naar de instelling voor vervolgzorg. Bovendien informeert RijnmondNet Point ook alle betrokken zorgverleners rondom de patiënt.

De zorgoverdracht en transfer van patiënten voor vervolgzorg vereist de benodigde aandacht. Bij de transfer van patiënten zijn diverse ketenpartners betrokken en vele (medische) documenten gaan over en weer tussen verpleegafdeling en transferpunt, transferpunt en CIZ, CIZ en zorgkantoor, transferpunt en zorgaanbieder en vice versa. Daarnaast wordt door het gebruik van RijnmondNet Point het aantal formulieren, faxen en telefoontjes inzake de status van de overgedragen patiënt gereduceerd. RijnmondNet Point faciliteert de transfer van alle benodigde (basis) gegevens die noodzakelijk zijn bij de overdracht. Kortom, RijnmondNet Point integreert bestaande informatiesystemen, te weten ZIS, EPD, EVD, HIS en CIZ AF. Hierdoor kunnen zorginstellingen eenvoudig documenten inzien, aanmaken en bewerken.

Hieronder is het transferproces schematisch weergegeven.

Wilt u meer weten over Point of wilt u zich hiervoor aanmelden, mail dan naar pointregiobeheer@rijnmondnet.nl. Hier kunt u ook uw helpdeskvragen naar mailen.


Participanten